Ustanovljeno

Bonitetno poročilo

Bonitetno poročilo je dokument o podjetju in je namenjen predvsem tistim, ki želijo hiter in pregleden vpogled v poslovanje znanega ali neznanega podjetja.

Na pregleden način se izpiše celoletno poročilo podjetja, ki vsebuje bilanco stanja, kazalnike, izkaz uspeha in druge podatke, poleg tega pa za lažjo predstavo vsebuje tudi grafično analizo finančnih podatkov.

Vsako bonitetno poročilo pa vsebuje tudi bonitetno oceno podjetja.

Bonitetno poročilo prejmete v lepo pregledni PDF obliki. Prednost le tega je enostavno pošiljanje preko elektronske pošte svojim strankam ali poslovnim partnerjem, ki si lahko tako ogledajo vaše poslovanje in pa tudi hranjenje le tega, saj ga dobite na USB ključku, ki ga lahko nosite s seboj ter po potrebi takoj izkažete kredibilnost svojega podjetja v kateremkoli trenutku.

                                                                                           

Poleg slovenskega jezika pa vam je na voljo za izvoz tudi bonitetno poročilo podjetja v angleškem jeziku. In zakaj je dobro, da imate bonitetno poročilo v tujem jeziku?

  • Tujemu podjetju posreduje podatke o lastništvu ter vodstvu podjetja
  • Posredujete jim svoje bonitetne izkaze podjetja (bilanco stanja, kazalnike, izkaz uspeha itd.)
  • In na tak način izkažete kredibilnost in resnost vašega podjetja vašemu potencialnemu partnerju in si s tem pridobite zaupanje v tujini.

Kaj vsebuje bonitetno poročilo?

Poleg bonitetne ocene, bonitetno poročilo vsebuje podatke, ki jih lahko razdelimo na:

  • Splošne podatke o podjetju (ime in naziv podjetja, lokacija podjetja, osebe na vodilnih položajih, pravnoorganizacijska oblika in drugi podatki)
  • Finančne podatke (bilanca stanja, izkaz uspeha, analiza finančnega položaja podjetja, ki vsebuje podatke o učinkovitosti poslovanja, finančno ravnotežje in druge elemente);
  • Grafično analizo finančnih podatkov

 

PRIMER BONITETNEGA POROČILA

Prednosti, ki jih prinaša bonitetno poročilo:

  • Hiter pregled bonitetnih informacij
  • Preverjanje tveganosti partnerjev novih strank posledično manj tvegano poslovanje
  • Pregledna analiza poslovanja podjetja
  • Spremljanje obstoječih partnerjev in njihove poslovne uspešnosti;

Komu je bonitetno poročilo namenjeno?

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želijo sprejemati hitre poslovne odločitve. Hitrost in kakovost dostopnih podatkov pomeni pomoč pri odločanju brez predhodnih temeljitih analiz, iskanja in primerjanja podatkov.